RYBOLOV V NORSKU » IV. Hlavní druhy mořských ryb
Základní druhy mořských ryb

Když jsme se už jednou rozhodli cestovat k dalekému norskému pobřeží, bylo by vhodné, abychom měli alespoň rámcovou představu, jaké ryby můžeme ve fjordech ulovit. Pochopitelně to neznamená, že musíme znát veškeré druhy mořských ryb, které se v Norsku vyskytují (v dostupné literatuře jsme jich napočítali 124); ostatně málokdo rozezná všechny sladkovodní ryby žijící v našich vodách. Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře se základními druhy mořských ryb, které jsou významné pro vlastní sportovní rybolov.

Považujeme za potřebné, abychom každou rybu vyobrazili z hlediska jejích charakteristických poznávacích znaků, a to také s ohledem na odlišení od podobných rybích druhů. Není na závadu připojit i údaje o průměrné a maximální délce a hmotnosti. Dále se zmíníme o tom, v které části dlouhého norského pobřeží můžeme na tu či onu rybu narazit a kdy tento druh připlouvá do fjordů z širého oceánu. Výskyt konkrétního druhu ryb ve fjordech často závisí na době tření a třecích místech, proto se nevyhneme ani těmto údajům. Pro vlastní mořský rybolov jsou pak nejdůležitější informace o způsobu života ryb, obvyklých stanovištích a o jejich přirozené potravě. Samozřejmě připojíme své rady a doporučení ohledně nejvhodnějšího způsobu lovu a nejúčinnějších nástrah.

Jednotlivé druhy mořských ryb budeme představovat dle řádů a čeledí. U každého významnějšího druhu uvádíme jeho název v českém, latinském, norském a německém jazyce.

Podkapitoly