RYBOLOV V NORSKU » I. Příprava na cestu
Kapitola I: Příprava na cestu

Příjezd - Bessaker, Norsko

Příprava na severskou rybářskou výpravu by měla být obzvláště pečlivá a důkladná. Nikdo by si přece nechtěl pokazit svoji toužebně očekávanou dovolenou tím, že nebude moci rybařit, neboť některé rybářské potřeby zapomněl doma či vzal si náčiní nevhodné pro mořský rybolov, nebo že se vybavil nedostatečným oblečením do svérázného norského počasí. Pravda, řadu věcí si můžeme v Norsku zakoupit, ovšem zapomenutá věc je zde nikoliv dvakrát, nýbrž některá i pětkrát dražší.

Domníváme se, že nejvhodnějším doporučením je předložit Vám seznam věcí, které zcela určitě nebo pravděpodobně budete v Norsku potřebovat. Rozhodli jsme se věci zařadit do čtyř kategorií. Předně se jedná o rybářské náčiní. V této kapitole se ovšem nebudeme zabývat tím, jaké značky prutů či vláčecích nástrah jsou pro mořský rybolov nejvhodnější, k tomu se vrátíme ve speciální části publikace. Další skupinou v našem přehledu je oblečení a věci osobní potřeby, třetí samostatnou kategorií jsou pak nezbytně nutné věci užitkové. Do poslední skupiny bychom mohli zařadit potraviny, ale i o těch se zmíníme v samostatné kapitole pojednávající o rybářské kuchyni.

Podkapitoly

Podkapitola I.I.: Rybářské náčiní a ostatní rybářské potřeby

Podkapitola I.II.: Oblečení a věci osobní potřeby

Podkapitola I.III.: Věci užitkové