RYBOLOV V NORSKU » III. Mořský rybolov » Pravidla mořského rybolovu
Pravidla mořského rybolovu

Dále uvedená pravidla není nutné podrobně osvětlovat a rozvádět, stačí je pouze uvést heslovitě. Každý jistě pochopí jejich význam pro praktický rybolov.

  1. Denní doba lovu nehraje u mořského rybolovu tak velikou roli, jak u sladkovodního. Přesto raději přes den, zvláště, je-li slunečno a teplo, odpočívejme a ryby lovme večer a ráno, případně i v noci (pokud je polární den a při dobré viditelnosti lze zachovat pravidla bezpečnosti).
  2. Velký vliv na braní ryb má příliv a odliv. S přílivem a stoupající vodou připlouvají houfy drobných ryb následovány velkými dravci. Lovme při proudící stoupající vodě minimálně 3 hodiny před kulminační dobou přílivu a ještě 1 – 2 hodiny po maximálním stavu vody.
  3. Chytejme ryby za prahy v silně proudící vodě.
  4. I na moři se chovejme tiše. Mořské ryby mají stejně dobře vyvinuté smysly, jak ryby sladkovodní. Proto ve člunu nedupejme a nebouchejme žádnými předměty o dno či boky loďky. Několik desítek metrů před místem, kde chceme lovit, vypněme motor a přibližme se na naše loviště setrvačností člunu, k hejnu při hladině pak opatrným veslováním.
  5. Pro mořský rybolov ze dna si najděme přibližně rovné části mořského dna o hloubce od 30 m níže. Řiďme se mořskými mapami a echolotem
  6. Pro lov na položeno platí: ve dne hluboko, v noci mělčeji.
  7. Kde jsou vidět ryby na povrchu nebo kde loví ptáci, vláčejme v hloubce 2 – 10 m. Vyzkoušejme i rotační efekty.
  8. Při lovu z lodě se nechejme unášet větrem a proudem vodních mas a jeďme i několikrát přes místa, kde byly záběry.
  9. Ptejme se místních rybářů a obyvatel na vhodná místa k rybolovu. Zkušenosti domorodců bývají k nezaplacení.

úspěšný mořský rybolov