RYBOLOV V NORSKU » III. Mořský rybolov
Mořský rybolov - pravidla a doporučení jak se chovat a chytat

Rybaření v norských fjordech má určité specifika, s nimiž se my – sladkovodní rybáři, musíme seznámit a osvojit si je. Často můžeme využít našich dosavadních  rybářských poznatků a zkušeností, některé činnosti však pro nás budou úplnou novinkou.

 

Život rybářů při mořském rybolovu

Na moři se především neobejdeme bez motorového člunu. Někteří z nás tento dopravní prostředek nikdy neřídili, a přesto budou nuceni se s provozem plavidla ve velice krátké době seznámit. Snad k tomu dopomohou naše rady a doporučení, které jim v následujících řádcích podáme. Zatímco při sportovním rybolovu na našich řekách či jezerech se většinou nevystavujeme žádnému nebezpečí, lov ryb v severním moři za určitých okolností skutečně nebezpečný být může. Vždyť mořská voda po většinu roku nepřesahuje teploty 10 stupňů Celsia, což při nedobrovolné koupeli v moři snižuje možnost přežití maximálně na několik desítek minut. Pro průměrné plavce pak rozbouřené moře představuje reálné nebezpečí utonutí. Proto musíme dodržovat přísná bezpečnostní opatření a my považujeme za nutné základní zásady bezpečnosti v této knize zdůraznit. Dále je třeba přiblížit metody vyhledávání ryb, neboť nalezení rybích hejn je základní podmínkou k dosažení rybářských úspěchů. A nakonec je nezbytné poukázat na některé zákonitosti mající význam při lovu ryb, jež můžeme označit jako „pravidla mořského rybolovu“. Pokud jde o samotné specifické způsoby mořského rybolovu, ty jsme vyčlenili do zvláštní kapitoly.

Podkapitoly