RYBOLOV V NORSKU » II. Norsko z pohledu rybáře
Kapitola II: Norsko z pohledu rybáře

Norsko je krásná země v severní Evropě. Má rozlohu 323.878 km2; to je zhruba čtyřikrát více, než má naše Česká republika. Počet obyvatel Norska činí však pouze 4,3 miliónů, což představuje hustotu osídlení asi 13 lidí/km2.

Je to hodně málo například ve srovnání s námi, kde je hustota osídlení zhruba desetkrát vyšší. Norsko je rozděleno na 19 krajů a i ty se dělí na menší územněsprávní celky – komuny. Úředním jazykem je norština, ale hodně, zejména mladších lidí, umí velmi dobře anglicky, někteří dokonce německy. Platidlem v Norsku je Norská koruna.

Mapa Norska - zdroj: Google

Podkapitoly:

II.I. Základní rybářské informace o Norsku

II.II. Kam za rybolovem v Norsku

II.III. Cesta do Norska

II.IV. Pravidla a normy pro mořský rybolov